1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 16.04.2014 şi 30.04.2014;
2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.    Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanţate din fondurile nerambursabile, de la Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Vatra Satului” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Creştinii Bucovinei” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Intercult Bucovina” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia „Rossi” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. „Iulius Mall” Suceava în vederea susţinerii manifestărilor cultural - artistice care se vor desfăşura cu ocazia Zilelor Sucevei în municipiul Suceava în parcarea Iulius Mall - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Credendo Vides” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare prin HCL nr. 379/2005, HCL nr. 329/2009 şi HCL nr. 139/2013 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47.438 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii - solicitant: S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat; Solicitant – Jitariu Gheorghe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
16.Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra terenurilor ocupate de construcţii autorizate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Muncii nr. 5, pentru amenajare trepte de acces la apartamentul nr. 16 din blocul 88 -  iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Rîndunicii, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi şi a copiilor conforme pentru serviciul de transport în regim de închiriere - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Iavorenciuc Paraschiva - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Roşu Ana Maria - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
23.Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi şi a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere nr. 115/15.05.2014;
24.Informarea nr. 534/26.05.2014 privind situaţia dosarelor de judecată având ca obiect acţiuni formulate de S.C. Termica S.A. Suceava împotriva Municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava, Primarului municipiului Suceava şi Primăriei municipiului Suceava;
25.Petiţiile Unicom Holding S.A. nr. 829/09.05.2014 şi 914/22.05.2014, înregistrate la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.206/09.05.2014 şi 14.601/23.05.2014;
26.Petiţia S.C. Bioenergy Suceava S.A. înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.540/13.05.2014;
27.Petiţia S.C. Termica S.A. nr. 1133/08.05.2014 înregistrată la Consiliului Local al municipiului Suceava sub nr. 110/09.05.2014 şi la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.159/09.05.2014 şi Petiţia S.C. Termica S.A. nr.1134/08.05.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 111/09.05.2014 şi la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.160/09.05.2014;
28.Petiţia Grădiniţei cu Program Normal „Ţăndărică” Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 11.227/16.04.2014;
29.Diverse.
 
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  1078 din 23.05.2014 

Inchide