1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 27 iunie 2013.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi spaţii de locuit la etaje şi o clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată, situat pe strada Eroilor – cartier Burdujeni – solicitant Gontaru Andrei Gelu şi Daniela – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

 6. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane nr.155/18.07.2013.

 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara

 8. Informarea nr.253.767/09.07.2013 privind activitatea Serviciului Protecţie Socială pe semestrul I 2013.

 9. Informarea nr.172.819/09.07.2013 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în trimestrul al II-lea 2013.

 10. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU
   

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2111/24.07.2013

Inchide