Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 SEPTEMBRIE 2017, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 31.08.2017 și 19.09.2017;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Voces Christianum” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativ AS” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Baschet Club „Castorii” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, în sumă de 4.000.000,59 lei (inclusiv TVA), pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Utilități la locuințe sociale” – Branșament la rețeaua de apă potabilă locuință proprietate a municipiului Suceava situată pe strada Grigore Vindereu, nr. 9, municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul public – Zona Ițcani, pe str. Grigore Alexandru Ghica (Fundătură), municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și ai indicatorilor tehnico – economici a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Județul Suceava în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava”- inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
13. Proiect de hotărâre privind Acordul de Principiu pentru semnarea unui Acord de Parteneriat între Municipiul Suceava din România și Municipiul Soroca din Moldova - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” privind participarea unei delegații din partea Municipiului Suceava în Sosnowiec, Polonia la proiectul cofinanțat din fonduri europene „UNMASK EUROPE” 1 – 4 octombrie 2017 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală P+M, anexă, Parter, împrejmuire, utilități edilitare, pe teren proprietate privată – Solicitanți: Florescu Ionel și Florescu Mihaela - inițiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 18 din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenurile aferente locurilor de parcare - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
19. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea și eliminarea unor bunuri imobile din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -  inițiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu comercial în suprafață de 8,5 mp situat în incinta Halei agroalimentare din Suceava, strada Petru Rareș nr. 7 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Petru Rareș nr. 30, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie prin licitație publică pentru o parcelă de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Ștefan cel Mare fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, B-dul. George Enescu nr. 2, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru constituirea unor amenajări păduri – parc pe parcelele de teren din Parcul Șipote și Pădurea Zamca - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Pro Animals Tina”, în vederea derulării activităților desfășurate în adăpostul pentru câini comunitari fără stăpân din Municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
26. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 33.319/21.09.2017;
27. Cererea S.C Valicam Trans S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 27.960/04.08.2017;
28. Diverse.


PRIMAR
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  2586
Din 22.09.2017

Inchide