1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 03.04.2015, 20.04.2015, 21.04.2015, 30.04.2015, 14.05.2015 și 18.05.2015;

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Polițiștilor Locali Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană de Fotbal Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu între Municipiul Suceava și Federația Română de Fotbal - inițiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind organizarea „Zilelor Sucevei” în perioada 24 – 28 iunie 2015 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

9.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „ Iulius Mall” Suceava, în vederea susținerii manifestărilor cultural – artistice care se vor desfășura cu ocazia Zilelor Sucevei, în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall - inițiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Proanimals Tina” în vederea derulării activităților ce se desfășoară în adăpostul pentru câini comunitari fără stăpân din Municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui centru comercial, amenajare acces, alei carosabile și pietonale și împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 7.227 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Calea Unirii – Solicitant: S.C. Ambro S.A. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a unui teren în suprafață de 493 mp, situat în Suceava, str. Universității - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

14.  Proiect de hotărâre privind reglementarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Suceava în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Ovidiu Doroftei;

15.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unei parcele de teren pentru amplasarea unui post de transformare în vederea alimentării cu energie electrică a Cinema Modern – Centrul Cultural al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două parcele de teren și a unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. 22 Decembrie nr. 109, în vederea extinderii locuinței sociale cu o anexă - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Victoriei nr. 20, în vederea amenajării unui spațiu de garare pentru moped (vehicul pentru o persoană cu handicap grav neuromotor)  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Baladei nr. 9, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr. 88, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Avântului nr. 1, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

22.  Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava precum și a numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția de Ecologizare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Știr Nicoleta - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

24.  Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 4826/C.Ar./24.04.2015 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.029/28.04.2015;

25.  Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 5576/30/2/06.05.2015 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 112/15.05.2015;

26.  Plângerea prealabilă a S.C. Rosal Grup S.A. nr. 22.388/04.05.2015 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.515/04.05.2015;

27.  Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC 

Nr. 1510

din 22.05.2015

Inchide