1.    Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a avut loc in data de 30 iunie 2011 .
2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2011, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.   Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului  local  al municipiului Suceava pentru anul  2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.   Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului  local  al municipiului Suceava pentru anul  2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ SUCEAVA” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuinţe cu regim maxim de înălţime D+P+1E+M şi anexe, pe teren proprietate privată, solicitanţi: Marceanu Sorin şi Ciubotaru Mihai – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
7.   Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Suceava a donaţiei SC „Cadru Pro” SRL, constând în parcela de teren în suprafaţă de 125 mp situată în Suceava, b-dul Sofia Vicoveanca – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.   Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator primarul municipiului Suceava.
9.   Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Suceava str.Ştefan cel Mare nr.78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Suceava str. Calea Unirii nr.24/26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str.General Iacob Zadik în vederea extinderii unui spaţii de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str.Zorilor nr.2, bl.G31 în vederea construirii unui windfang – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, str.Calea Unirii nr.9, bl.122, sc.D în vederea extinderii spaţiului comercial situat la parterul blocului 40 A – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14.  Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.98/2011 cuprinzând norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Raportul nr.23540/25.07.2011 al comisiei de evaluare privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
18. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr.252.816/12.07.2011.
19. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2104/22.07.2011

 

 

 

 

 

 

Inchide