1.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 16.07.2009.
2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 3, referitoare la contribuţia partenerilor pentru co-finanţarea proiectului, din Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al municipiului Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava în scopul implementării proiectului „Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al municipiului Suceava cu Consiliul Judeţean Suceava în vederea constituirii parteneriatului dintre municipiul Suceava şi Judeţul Suceava pentru implementarea proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public pe Artera principală în municipiul Suceava” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice(Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Modernizare iluminat public pe Artera principală în municipiul Suceava –  iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (Studiu de oportunitate) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate şi Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava, prin crearea parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în municipiul şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate şi Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 36 de familii  – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz asupra terenului proprietatea municipiului şi dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico-edilitare şi pe durata funcţionării acestora – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.                                                                                                                                      
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu solicitant Airinei Mihai – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
20. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava şi SC MUHA SRL SUCEAVA – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78, str. Aleea Saturn nr.4, str. Celulozei nr. 2, str. Ana Ipătescu nr. 6, B-dul George Enescu nr. 15 bl. T33 şi centrul medical Bucovina str. Calea Unirii nr. 24-26 –  iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a unor parcele de teren proprietate a municipiului Suceava, domeniul public, în vederea executării lucrărilor de extindere reţea electrică şi branşament electric aferent unor locuinţe autorizate – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a suprafeţei de 350 mp teren proprietate a municipiului Suceava, domeniul public, aferent LES de medie tensiune pentru racord electric la Cetatea de Scaun a Sucevei – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi modificările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Ştefan cel Mare nr. 41, bl. A3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. General Iacob Zadik nr.3, bl. 76, sc. A, ap. 2 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Muncii nr.32, bl.93, sc. A, ap. 10 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Calea Obcinilor nr. 7, bl. 42, sc. A, ap. 3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Unirii, B-dul George Enescu, B-dul 1 Decembrie 1918 şi str. Ştefan cel Mare, în vederea amplasării a patru tonete de îngheţată – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
31. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Păcii nr.6, bl. 151, sc. A – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
32. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în B-dul George Enescu fn - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
33. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Trandafirilor nr.12, bl.12, în vederea extinderii birourilor notariale existente la parterul blocului nr.12 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
34. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de organizare a licitaţiei publice pentru închirierea unei parcele de teren situate în Suceava str. Universităţii fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 22, str. Traian Ţăranu nr. 3, respectiv str. Calea Burdujeni fn în vederea amplasării a trei totemuri publicitare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
36. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a anexei nr. 2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, completată şi modificată prin HGR nr. 1564/2006 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
38. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Gaz Distribuţie S.A. a terenului în suprafaţă de 80 mp situat în Suceava, str. Grigore Ureche fn, în vederea amplasării unei staţii de Reglare de sector a gazelor naturale în cartierul Zamca – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
39. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Republicii nr. 14, bl. 14, sc. B, ap.1 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
40. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la HGR nr. 1563/19.12.2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei societăţii SC AMW IMOBILIARE SRL constând în parcela de teren în suprafaţă de 2.177 mp situată în zona Zamca, municipiul Suceava –  iniţiator Primarul municipiului Suceava.
42. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi SC CONSTRUCŢII POP STRUGAR SRL SUCEAVA – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
43. Proiect de hotarâre privind însuşirea Protocolului de colaborare privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei finale privind completarea declaraţiilor de impunere şi plata taxei de salubrizare în cadrul unor Asociaţii de Proprietari - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
45. Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor –  iniţiator Primarul municipiului Suceava.
46. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava –  iniţiator Primarul municipiului Suceava.
47. Raport privind activitatea desfăşurată de Poliţia Comunitară a municipiului Suceava în trimestrul II al anului 2009 înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava cu numarul 157/23.07.2009.
48. Informare a Serviciului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit privind eliberarea de către 3 familii a locuinţelor ANL.
49. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 2530 din 21.08.2009
Inchide