1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 28.01.2010.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2010 a disponibilitatilor fondului de rulment constituit la finele anului 2009-initiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotarare privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi. 
5. Proiect de hotarare privind cumpararea terenului in suprafata de 500 mp teren proprietatea fam. Barariu Cristian si Elena Loredana prin acordarea de despagubiri banesti in suma de 66.402 lei-initiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 22 familii-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
7. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui garaj auto in spatiu prestari servicii (transport marfa) construit pe teren proprietate privata a municipiului Suceava –solicitant Mariciuc Mihai-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava.
9. Proiect  de hotarare privind completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , modificata prin HCL nr. 379/2005 si HCL nr. 329/2009-initiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-On Moldova Sucursala Suceava a terenului in suprafata de 1mp situat in Suceava , str. Biruintei f.n.-initiator Primarul municipiului Suceava. 
11. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava. 
13. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui cabinet medical de medicina dentara-initiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a doua parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situate in municipiul Suceava in vederea construirii a doua garaje-initiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava. 
16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava. 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Petru Rares-zona Piata Agroalimentara, in vederea amenajarii unui chiosc de desfacere a produselor de patiserie-initiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Calea Unirii bl.40 , in vederea amenajarii unui spatiu cu destinatia show room-initiator Primarul municipiului Suceava. 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava.
20. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

 Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 Nr. 310 din 19.02.2010

 

 

 

 

 

 
Inchide