1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 18.06.2015, 22.06.2015, 29.06.2015 și 01.07.2015;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2015, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții aferentă Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Muzeul Bucovinei Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Umanitară „Rossi” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Achiziție de echipamente pentru operatorul regional ACET și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în municipiul Suceava” a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici precum și a cofinanțării din partea Municipiului Suceava pentru proiectul amintit, în valoare de 250.836 lei inclusiv TVA - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și dotări aferente, pe teren proprietate privată în suprfață de 5.100 mp., situat în zona „Dealul Mănăstirii” – Solicitant: Râșca Ovidiu - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului doctor inginer Mustață Ovidiu - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului profesor inginer Romulus Sfichi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
12. Proiect de hotărâre privind sectorizarea pieţelor agroalimentare din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit nr. 21.450/16.07.2015;
15. Informarea Direcției de Asistență Socială privind activitatea Serviciului Protecție Socială pe semestrul I 2015 nr. 253.075/10.07.2015;
16. Informarea Comisiei locale de ordine publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 161/13.07.2015;
17. Diverse.

PRIMAR,

ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC 

Nr. 2145

din 17.07.2015

 

Inchide