1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Suceava” handbalistilor din cadrul CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA SUCEAVA - initiator Primarul municipiului Suceava;

2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava” doamnei Margareta Clipa - initiator Primarul municipiului Suceava.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 
 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 1915 din 19.06.2009

Inchide