1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pe anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru anumite categorii de persoane şi aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 665/18.03.2013

Inchide