1.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” a unor spații de învățământ din incinta Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;

2.     Proiect de hotărâre privind  schimbarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Suceava a d-lui. Gavril Vîrvara – iniţiatori: dl. Barbă Niculai, dl. Crețu Silviu - Cristinel, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Monacu Vasile, dl. Onofrei – Răileanu Gheorghe, d-na. Enea Liviana, dl. Prorociuc Daniel, dl. Seredenciuc Viorel;

3.     Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Suceava - iniţiatori: dl. Doroftei Ovidiu și dl. Harşovschi Lucian;

4.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava  - iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian;

5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T” S.A. Suceava  - iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian.

 

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  37 din 13.01.2015

Inchide