Consultare publică privind  - Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă al Municipiului Suceava 2021-2030. 

Publicul interesat este invitat să transmită observații, idei și propuneri privind Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Suceava 2021-2030 (PAEDC), în termen de 30 zile de la data de 16.12.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail proiecte.europene@primariasv.ro.

Observațiile, ideile și propunerile transmise sunt necesare în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și de promovare a investițiilor derulate pe raza municipiului, care să conducă la utilizarea eficientă a energiei prin îmbunătățirea performanțelor energetice la nivel local şi dezvoltarea de construcții, instalații, echipamente și tehnologii cu eficiență energetică performantă, incluzând și surse regenerabile de energie viabile. 

PAEDC 2021-2030 se poate consulta şi la sediul instituţiei, camera 32.

Inchide