În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Suceava aduce la cunoştinţa publică Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
Proiectul actului normativ însoţit de documentaţia de bază poate fi consultat începând cu data de 29.10.2010 pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, www.primariasv.ro.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4 din Legea nr. 52/2003, aşteptăm opiniile, propunerile, sau sugestiile privind acest proiect, până la data de 12.11.2010.
Opiniile, propunerile sau sugestiile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Suceava, prin fax la numărul 0230/520593, sau prin e-mail la adresa primsv@primariasv.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0230/212696, int.135.

Nr. 33551 din 26.10.2010

Inchide