Nr. 2560 din 28.01.2013

ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava anunţă intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava modificarea tarifelor pentru abonamentul nominal integral general şi pentru abonamentele fracţionate nominale - valabile pe toate liniile, acestea urmând a avea următoarele valori:

  1. 66 lei (inclusiv TVA) – pentru abonamentul lunar nominal integral general valabil pe toate liniile;

  2. 40 lei (inclusiv TVA) – pentru abonamentul fracţionat nominal valabil pentru 15 zile pe toate liniile;

  3. 24 lei (inclusiv TVA) – pentru abonamentul fracţionat nominal valabil pentru 7 zile pe toate liniile.

Proiectul de hotărâre la care am făcut referire anterior va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Suceava în şedinţa ordinară din 28.02.2013.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii formulate în scris, cu privire la proiectul de hotărâre privind privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători, se vor depune până la data de 27.02.2013, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Suceava, camera 35, Biroul autoritatea locală de autorizare transport.

PRIMAR,

ION LUNGUŞef serviciu,

Ileana Amariei

Şef birou,

Gabriel Petruc

Inchide