PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
 
ANUNŢĂ
 
       Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei baze sportive cu dotări aferente pe o suprafaţă de 4090 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, la locul numit „Suhat”.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
            - Notă de fundamentare
            - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
            - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Inchide