Primaria municipiului Suceava anunta publicul interesat ca a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei case de vacanta S+P+1E si spatii verzi amenajate. Suprafata de teren proprietate privata studiata in Planul Urbanistic Zonal este de 8836 mp, identic cu parcela cadastrala nr. 33898.  Terenul este situat in extravilanul municipiului Suceava, in vecinatatea Lacului Dragomirna, la distanta de cca 140 m de acesta. Accesul auto si pietonal este asigurat din drumul comunal existent care face legatura intre Lipoveni si Itcani.
Solicitant: SC BETTY ICE SRL ( cerere nr. 2148/18.01.2011 )
   Documentatia cu principalele reglementari urbanistice din zona pot fi consultate  la sediul Primariei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38, intre orele 9,00 – 14,00.

   Observatiile pot fi primite in termen de 25 zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei municipiului Suceava – 03.03.2011, la sediul Primariei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38.

Inchide