PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
inițiat de HALUS LORY INGEBORG pentru construire locuințe colective cu spații comerciale și de prestări servicii la parter, locuri de parcare la demisol și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1346 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru PUZ pentru dezvoltarea unui cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și dotări aferente, funcțiuni complementare locuirii, pe teren proprietate privată în suprafață de 11167,00 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru PUZ
pentru construirea unei clinici dentare, locuri de parcare, împrejmuire, branșament/racorduri la utilități tehnico-edilitare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 5245 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40423, situat pe str. Cernăuți f.n., inițiator SC HEL DENT …
mai multe detalii »
Raportul informării și consultării publicului
referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterană, spații verzi, …
mai multe detalii »
Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral
în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie …
mai multe detalii »
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ- CONCESIONARE
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, telefon 0230.212.696, int. 133, fax 0230.530.231, e-mail: …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC DEMO-TECH INVEST SRL
pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 727 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40795, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Gheorghe Doja, …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru construire parcare supraterană etajată, pe teren în suprafaţă totală de 22084 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, la intersecția străzii Universității cu b-dul 1Mai şi cu strada Alexandru Cel …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de S.C. Davasy Buildars S.R.L. Suceava, pentru “P.U.Z. pentru construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și de prestări servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2500 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal
inițiat de UCASY BIULDARS S.R.L pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterană, spații verzi, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 1430 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului
elaborat conform Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, anexa la Ordinul nr. 2701 din …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
pentru construire complex de locuințe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 8326 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC LOCKET TRADING SRL pentru construire depozit mărfuri industriale, sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri/branșamente, împrejmuire cu caracter provizoriu, pe teren proprietate privată în suprafață de 2997 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Sofia …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial, cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterană, spații verzi, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 1430 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 37763, situat …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare
a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru Plan Urbanistic …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
inițiat de societatea COLOSEUM EXPRES SRL pentru construire complex de locuințe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață de 1541 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de S.C. Sanemi S.R.L. Suceava, pentru „Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de (1016mp+1011mp) 2027 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC DEMO-TECH INVEST SRL pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 727 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de Stoica Ionuț și Stoica Maria Cătălina, pentru “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - cu regulamentul de urbanism aferent, pentru construire centru de agrement (teren sport, terasă, restaurant, grădină de vară, cort evenimente, loc de joacă, locuință de serviciu), locuri de parcare, sistematizare verticală”, pe teren proprietate privată în suprafață de (5000+1400+900) 7300 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
și Regulament de urbanism aferent, pentru obiectivul de investiții “Construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și de prestare servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2500 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
cu Regulament de urbanism aferent, inițiat de societatea GROUP RBN SRL pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de înălțime cu spații comerciale și de prestări servicii la parter, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață totală de 4063 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Gheorghe Doja nr 165 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru construirea unei zone de locuințe colective și individuale de mică înălțime, locuri de parcare, racorduri/branșamente, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 30793 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 32030 și nr.32029, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Aleea Dumbrăvii, f.n., ințiator SC …
mai multe detalii »
Adresă referitoare la comunicarea depăşirii termenului
legal de depunere a declaraţiei de impunere pentru …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 31.03.2020
ocuparea postului contractual vacant de constructor, tr.IV - Direcția Administrația Piețelor - Compartimentul tehnic - Serviciul investiții, reparații și …
mai multe detalii »
Au fost emise urmatoarele de decizii de impunere
pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane fizice: …
mai multe detalii »
Au fost emise următoarele decizii de impunere
pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane fizice: …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
solicitat de VIVAT CONSTRUCT SRL, pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 42039 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de FIDOCAT CONSTRUCT în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată în suprafață de 700 mp, situat pe strada Traian …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor
în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal …
mai multe detalii »
Au fost comunicate acte administrative
pentru următorii contribuabili persoane …
mai multe detalii »
S-au transmis următoarele adrese
pentru persoanele fizice, care au în …
mai multe detalii »
S-au emis următoarele DECIZII DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane fizice: …
mai multe detalii »
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor
administrative fiscale somaţii, pentru persoanele …
mai multe detalii »
Minuta Dezbaterii Publice, Raportul de avizare și Proiectul de hotarâre aferent,
Planului Urbanistic Zonal iniţiat de S.C. ERICADA S.R.L. pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizeaza în data de 28.01.2020, ora 10:00, la sediul din b-dul 1 Mai, nr. 5A
o dezbatere publică referitoare la Proiectul de hotărâre aferent documentatiei Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
iniţiat pentru construirea ansamblului rezidential Ștefan Cel Mare cu functiuni complementare si dotări aferente, pe terenuri proprietați private, situate în intravilanul municipiului Suceava, strada Dragos Voda nr. 4, strada Armeneasca nr. 9, 11, 13, 15 și strada Vasile Alecsandri nr. 7. …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru obiectivul de investitii „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - cu regulament de urbanism aferent, pentru construire centru de agrement (teren sport, terasa, restaurant, grădina de vara, cort evenimente, loc de joacă, locuință de serviciu), locuri de parcare, sistematizare verticală”, pe teren proprietate privată în suprafață de 5000mp (p.c. 41214), 1400mp (p.c. 52680), 900mp (p.c. …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent pentru obiectivul de investiții „Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2027 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizeaza în data de 28.01.2020, ora 10:00, la sediul din b-dul 1 Mai, nr. 5A
o dezbatere publică referitoare la Proiectul de hotărâre aferent documentatiei Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunță organizarea unei noi licitații
pentru concesionarea unor parcele de teren în suprafață totală de 54.108 mp, teren proprietate publică a municipiului Suceava, în vederea realizării unei canalizații subterane pentru amplasare rețele de comunicații electronice și …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava, prin direcţia de specialitate,
a transmis următoarele adrese - în vederea clarificării situaţilor fiscale …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
iniţiat pentru construirea unui bloc de locuinte colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată in suprafata de 728 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L., pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1099 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de S.C. ERICADA S.R.L. pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,
pentru construire bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii adaptat la condițiile zonei, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată și teren proprietatea municipiului Suceava, în suprafață totală de 600 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Ion Irimescu (zona …
mai multe detalii »
Raportul informării și consultării publicului
referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare …
mai multe detalii »
Rezultatul informării și consultării publicului
în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de SC VIVAT CONSTRUCT SRL pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 42039 …
mai multe detalii »
Municipiul Suceava anunță intenția de închiriere a unui spațiu
în suprafață maximă de 200 mp, situat în municipiul …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru “Desființare locuință C1 și elaborare P.U.Z. și regulament de urbanism aferent, în vederea construirii unei clădiri multifuncționale cu centru spa, sală fitness, spații comerciale, spații de prestări servicii și spații de alimentație publică, locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire teren și organizare de șantier”, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
Anunţ cu privire la depăşirea termemului
legal de depunere a declaraţiei pentru …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de SC IMPERIUM PALAS SRL pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 728 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L. pentru construire unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1099 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 38267, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Traian …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre demararea procedurii de informare si consultare a publicului
asupra propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent, pentru construirea Ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietati private și teren proprietatea municipiului Suceava, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Dragoș Vodă nr. 4, strada Armenească nr 9, 11, 13, 15 și strada Vasile Alecsandri nr …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru obiectivul de investiții „Facultate de Medicină + Laborator pentru siguranța alimentului”, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1680 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului urbanistic zonal
pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, inițiat de S.C. ERICADA S.R.L., pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 …
mai multe detalii »
Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA
impozitelor şi taxelor datorate de persoane fizice …
mai multe detalii »
Anunț pentru informarea populației cu privire la
campania de vaccinare antirabică aeriană a …
mai multe detalii »
ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somaţiilor pentru amenzi contravenţionale
În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) și ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise somații pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
solicitat de Municipiul Suceava pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, pe teren în suprafață de 1900 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru construire bloc de locuinte, locuri de parcare, spațiu de joaca pentru copii, sistematizare verticala, racoprduri/bransamente, imprejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53637, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Alexandru cel Bun, f.n., inițiator S.C. ERICADA  …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
inițiat de SC VIVAT CONSTRUCT SRL pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 42039 …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale
În temeiul art.47 alin.5 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
pentru clădire de locuit cu spații de birouri la parter, rezultată din consolidarea, extinderea și supraînălțarea cu două niveluri a clădirii C1 existente, împrejmuire, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 521 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și racorduri la aceste rețele, pe teren proprietate privată în suprafață de 1435 …
mai multe detalii »
ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale
În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) si ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise înştiinţări de …
mai multe detalii »
Raportul informării și consultării publicului
în etapa intenției de elaborare PUZ și Regulament de urbanism aferent pentru construirea ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietăți private în suprafață de 5930 mp (subzona 1) + 3804 mp(subzona 2) + 115 mp teren proprietatea municipiului …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de înălțime cu locuri de parcare la demisol și în extinderea demisolului, spații comerciale și prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată in suprafață de 1130 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC OVI VALI SRL, pentru construire ansamblu rezidențial format din 15 locuințe unifamiliale, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață de 8628 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1099 …
mai multe detalii »
Rezultatul informării și consultării publicului
referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitar, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada I.G. …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC MER DUM SRL pentru construcție civilă cu funcțiune mixtă: hotel resort parter cu sală de conferință, restaurant, loc de joacă pentru copii, interior și exterior, amenajări peisagistice cu parcare proprie, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 22846 …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice pentru concursul organizat in data de 26 iunie 2019
in vederea ocuparii postului contractual vacant de ingrijitor la Serviciul spatii verzi din cadrul Directiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 19 iunie 2019
pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante de ingrijitor la Serviciul spatii verzi din cadrul Directiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
pentru construirea ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe teren proprietate privată și teren proprietatea municipiului Suceava, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Dragoș Vodă nr. 4, strada Armenească nr 9, 11, 13, 15 și strada Vasile Alecsandri nr …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
iniţiat de IFTIMIE DUMITRU și IFTIMIE SILVIA pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de înălțime, cu locuri de parcare la demisol și în extinderea demisolului, spații comerciale și prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, organizare de șantier, pe teren proprietate privată în suprafață de 1130 …
mai multe detalii »
Comunicare decizii de impunere
au fost comunicate următoarele decizii de impunere pentru stabilirea …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
solicitat de Murariu Vergil, Murariu Aurelia și Dobroghiu Ioan, pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 8200 mp, situat în extravilanul municipiului, pe Dealul …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 700 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 36474, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Traian Țăranu …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru dezlipirea parcelei cadastrale nr. 7865 în opt parcele și construirea unui cartier de locuințe unifamiliale cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii și extinderea rețelelor de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 10.000 …
mai multe detalii »
Lista autovehiculelor fără stăpân sau abandonate
pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților …
mai multe detalii »
Rezultatul informării și consultării publicului
în etapa elaborării propunerilor PUD pentru construire ansamblu rezidențial format din 15 locuințe unifamiliale, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de SC OPERAȚIONAL AUTOLEASING S.R.L. pentru construire complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 27891 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC OVI VALI SRL pentru construire ansamblu rezidential format din 15 locuințe unifamiliale, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 8628 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 52907, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr. 82467 / 26.02.2019, având ca titular pe Dna. Giurgiuveanu Mihaela-Anca - Domiciliată în Municipiul Suceava, Str. …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal inițiat de SC MARBO WOODS SRL
în vederea construirii unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și racorduri la aceste rețele, pe teren proprietate privată în suprafață de 1435 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 35599 (nr. cadastral vechi 7341) situat în intravilanul …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr. 92195 / 08.04.2019, având ca titular pe Dn. Simioniuc Ion - Domiciliat în Municipiul Suceava, Str. Dobrilă …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr. 92196 / 08.04.2019, având ca titular pe Dna. Harasim Paula-Florica - Domiciliată în Municipiul Suceava, Str. Dobrilă …
mai multe detalii »
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ”Rută alternativă Suceava - Botoșani, etapa 1 - pod peste râul Suceava și organizare de …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr.78712/12153 21.02.2019, având ca titular pe Dl.CREŢU ROMICĂ NICOLAE - Domiciliat în Municipiul Suceava, …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr.78712/12000 13.02.2019, având ca titular pe Dna. GIURGIUVEANU VERONICA - Domiciliată în Municipiul Suceava, Str. …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal
cu Regulament de urbanism aferent, iniţiat pentru construire bloc de locuințe cu înălțime de maxim D+P+5E cu locuri de parcare la demisol, spații comerciale și de prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, generat de imobilul teren identic cu parcela cadatrala nr. 30477, situat în intravilanul municipiului Suceava, …
mai multe detalii »
Rezultatul informării și consultării publicului
în etapa intenției de elaborare PUZ și Regulament de urbanism aferent, pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr.81887/ 25.02.2019, având ca titular pe Dna. Iavorenciuc Gica - Domiciliată în Municipiul Suceava, Str. …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
și Regulament de urbanism aferent, pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre
cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu iniţiat de SC PROLISOK SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/brașamente, pe teren proprietate privată …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr.76161/ 29.01.2019, având ca titular pe Dl. Răduţ Adrian - Domiciliat în Municipiul Suceava, Str. Ilie …
mai multe detalii »
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprieate …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
Nr. 280075/101 Data eliberării 29.11.2018, având ca titular pe Dl. Dorian Ionel Ovidiu - Domiciliat în Municipiul Suceava, Str. Ana …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL pentru construirea unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 700 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC MER DUM SRL pentru construcție civilă cu funcțiune mixtă: hotel resort P+1E+M cu săli de conferință, restaurante, loc de joacă pentru copii, interior și exterior, amenajări peisagistice cu parcare proprie, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 22846 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de S.C. ALPHA HOUSE CONSTRUCT S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu 3 tronsoane cu regim de înălțime D+P+7E+8E retras, D+P+6E+7E retras și D+P+4E, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1426 …
mai multe detalii »
Anunţ privind transmiterea adresei de înştiinţare, referitoare la depunerea declaraţiei
de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri cu destinaţie nerezidenţială …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunță publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava
a Planului Urbanistic Zonal inițiat de MURARIU VERGIL, MURARIU AURELIA și DOBROGHIU IOAN pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 8200 …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultării publicului referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, pe teren proprietatea municipiului …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultării publicului referitor la
Planul Urbanistic Zonal pentru construire bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+3E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de SC ENERGO-CONSULT SRL, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC PROLISOK SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3566 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC TUROTEX COM SRL pentru lucrări de modificare, modernizare, supraetajare, extindere clădire (S+P+1E+M) și schimbarea destinației din laborator panificație în clădire de locuit cu mai multe apartamente cu regim de înălțime S+P+2E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, organizare de șantier, împrejmuire, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
ANUNT PRIVIND OBLIGAŢIA DE A PRESTA
MUNCA SEZONIERĂ A BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL APŢI DE …
mai multe detalii »
Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
a înștiințărilor de poprire pentru amenzi …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal
pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, inițiat de Municipiul Suceava pe teren proprietate a Municipiului Suceava în suprafață de 1900 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
iniţiat de Zelenciuc Gabriel Alexandru și Zelenciuc Gabriela pentru construire clădire cu destinația spălătorie auto, vulcanizare și recepție, locuință de serviciu, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1000 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC TUROTEX COM SRL pentru lucrări de modificare, modernizare, supraetajare, extindere clădire …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
cu Regulament de urbanism aferent, în vederea construirii unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la acestea, pe teren proprietate privată în suprafață de 1435 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire bloc de locuințe cu înălțime de maxim D+P+5E cu locuri de parcare la demisol, spații comerciale și de prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcări supraterane, …
mai multe detalii »
Comunicare Decizie de impunere
NR.123546/03.08.2018, avand ca titular pe Dl. Rusu Catalin - domiciliat in Municipiul Suceava, B-dul G.Enescu. …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal
pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+3E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de SC ENERGO-CONSULT SRL pe teren proprietate privată în suprafață de 600 …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate
a actelor administrative fiscale – somaţii …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
solicitat de P.F.A. “BOHZ GHEORGHE” pentru construirea unui bloc de locuințe colective, cu regim de înălțime - parțial D+P+M, partial D+P+3E, partial D+P+M+6E și parțial D+P+M+6E+7R, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1475 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal inițiat de Zelenciuc Gabriel Alexandru și Zelenciuc Gabriela pentru construirea clădire cu …
mai multe detalii »
Anunţ privind comunicarea actului administrativ fiscal
nr.117095/23.07,2018 pentru SC KOS SPEDITION EXPRESS …
mai multe detalii »
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construire bloc de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+8E RETRAS, imprejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticala si bransamente/racorduri la retelele de utilitati tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC IMPERIUM PALAS SRL pentru construirea unui bloc de locuințe colective D+P+3E retras, cu spații comerciale și locuri de parcare la demisol, spații comerciale la parter și spații de locuit la etaje, împrejmuire, locuri de parcare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 728 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 110, pe o perioadă de 60 zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL pentru construirea unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1428 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL
pentru construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E+M, locuri de parcare, împrejmuire, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 700 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 36474, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Traian Țăranu …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de SC ALPHA HOUSE CONSTRUCT SRL pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim mediu/mare de înălțime, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1426 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
solicitat de Babalean Gheorghe și Babalean Lucia, Mînicaru Ioan și Mînicaru Marinela, SC Reflex Impex SRL, Zmau Petru și Zmau Maria, Negru Dumitru Andrei, pentru construire unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
pentru construirea unei clădiri cu destinația de spații comerciale, spații de birouri și spații de locuit, racorduri/branșamente, inițiat de SC HELLAND ORIZONT CONSTRUCT SRL pe teren proprietate privată în suprafață de 1191 …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultării publicului referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire bloc de locuinţe colective cu înălţime de până la P+6 niveluri cu locuri de parcare la …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
cu Regulament de urbanism aferent, iniţiat de S.C. ALPHA HOUSE CONSTRUCT S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuinţe …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de MANDIUC CONSTANTIN pentru construire locuință colectivă D+P+3E, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități, locuri de parcare, pe teren proprietate privată în suprafață de 479 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC CENTER CARE SUCEAVA SRL pentru construire pensiune turistică, împrejmuire, anexe, utilități edilitare și sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 4062 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC PROLISOK SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3566 …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultării publicului referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unor locuințe colective cu regim de înălțime D+P+5E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
pentru construire bloc de locuințe colective cu două tronsoane, tronson C cu regim de înălțime D+P+5E+6E parțial și tronson D cu regim de înălțime D1+D2+P+5E+6E parțial (tronsoanele A și B sunt autorizate cu AC nr. 108/31.03.2016), locuri de parcare subterane și supraterane), teren de sport peste parcarea subterană, loc de joacă pentru copii, sistematizare verticală, utilități edilitare, spații verzi amenajate, …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de MANDACHI ANDREI ALEXANDRU pentru construire Sală de conferințe și evenimente cu regim de înălțime D+P+E parțial, sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
solicitat de CROITORU IACOB MAXIMILIAN pentru construire bloc de locuințe colective D+P+5E cu spații comerciale și spații pentru prestări servicii, locuri de parcare, pe teren proprietate privată în suprafață de 900 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului aferent
pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18297 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
pentru construire imobil cu regim de înălțime de maxim D+P+4E cu funcțiuni mixte, cu servicii și spații comerciale la parter și locuințe colective la etajele superioare, parcări și spații verzi, inițiat de Juravlea Viorel și Juravlea Lucica Viorica pe teren proprietate privată în suprafață de 3040 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC KATYDAR SRL pentru construire clădire de locuințe colective D+P+2E+2M, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu
pentru construire sală de conferințe și evenimente, sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri / branșamente, împrejmuire, inițiat de dl. Mandachi Andrei Alexandru, pe teren proprietate privată în suprafață de 4200 …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultării publicului referitor la
PLANUL URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire a două hale de producție și a două hale de depozitare pentru vopsele lavabile și a unei hale de producție și depozitate pentru confecții metalice, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de Jardă Viorel și Jardă Raluca Mihaela, Maga Calistrat și Maga Doina Rodica, Poiana Sebastian, Antonesei Timotei și Antonesei Marcela, Hoștinari Dumitru și Hoștinari Maria, pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultării publicului referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe colective cu spații comerciale și spații pentru prestări servicii, locuri de parcare, cu regim mare de înălțime, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
inițiat de SC POLARIS CAFE SRL pentru construire Hotel D+P+4E, pe teren proprietate privata în suprafață de 4774 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal
pentru construirea unor locuințe colective cu regim de înălțime D+P+5E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de DÎRJA CONSTANTIN și DÎRJA ELENA MICAELA, pe teren proprietate privată în suprafață de 1402 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu
pentru construire clădire de locuințe colective, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de SC KATYDAR SRL, pe teren proprietate privată în suprafață de 1051 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
pentru extindere magazin “Kaufland” și construire parcare supraterană, pe teren proprietate privată în suprafață de 18675 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
pentru construire a două hale de producție și a două hale de depozitare pentru vopsele lavabile și a unei hale de producție și depozitate pentru confecții metalice, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, inițiat de S.C. EUROBETA COLORS S.R.L. și Abalașei Sorin Marius, pe teren proprietate privată în suprafață …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal
pentru bloc de locuințe colective cu spații comerciale și spații pentru prestări servicii, locuri de parcare, cu regim mare de înălțime, inițiat de Croitoru Iacob Maximilian, pe teren proprietate privată în suprafață de 900 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat S.C. DANSBEER S.R.L., pentru construire hală producție de bere, împrejmuire, clădiri anexe, extindere rețele de utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 3500 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate cu modificările și completările …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
pentru construire bloc de locuințe colective cu două tronsoane, tronson “C” cu regim de înălțime D+P+5E+6Eparțial și tronson “D” cu regim de înălțime D1+D2+P+5E+6E parțial (tronsoanele “A” și “B” sunt autorizate cu A.C. 108/31.03.2016), locuri de parcare subterane și supraterane, teren de sport peste parcarea subterană, loc de joacă pentru copii, sistematizare verticală, utilități edilitare, spații verzi amenajate, …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent
pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 8200 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA, pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, pe teren proprietatea municipiului Suceava în suprafață de 1900 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
pentru construire hală producție de bere, împrejmuire, clădiri anexe, extindere rețea utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri, inițiat de SC DANSBEER SRL, pe teren proprietate privată în suprafață de 3500 …
mai multe detalii »
Anunt privind elaborarea proiectului de hotărâre privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrativ fiscale,
a actelor de executare silită şi altor acte emise de către Direcţia Buget, Contabilitate şi …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
inițiat de Florescu Ionel și Florescu Mihaela, pentru construire locuință individuală, anexă, împrejmuire, utilități edilitare, pe teren proprietate privată, în suprafață de 532 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
iniţiat pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18297 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
inițiat S.C. ENERGO-CONSULT S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, sistematizare verticala, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 600 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de S.C. MINARO ADAMA SRL, pentru construirea a 4 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+10E și D+P+3E (max. 4E), cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire, racorduri/branșamente, sistematizare verticală, locuri de parcare, pe teren proprietate privată în suprafață de 9000 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de Mandachi Ștefan Valentin, pentru modificare temă de proiectare la AC nr. 312 din 03.08.2016 care constă în supraetajare hotel cu un etaj, din D+P+3E+M în D+P+4E+M, extindere sală de evenimente D+P, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 5767 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de Grămadă Mihai Iuliu, în vederea construirii unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E, sistematizare verticală, împrejmuire si utilități, pe teren proprietate privată în suprafață de 946 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic de Detaliu
pentru construirea a patru blocuri de locuințe colective D+P+10E, împrejmuire, racorduri/ branșamente, sistematizare verticală, locuri de parcare, inițiat de SC MINARO ADAMA SRL, pe teren proprietate privată în suprafață de 9000 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
inițiat de UNGUREAN DINU și UNGUREAN COCA, pentru construirea unei hale de reparații auto Parter, utilități edilitare, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2789 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de MANDACHI ȘTEFAN VALENTIN pentru modificare temă de proiectare la AC nr. 312 din 18.07.2016 care constă în supraetajare hotel cu un etaj, din D+P+3E+M in D+P+4E+M, extindere sală de evenimente D+P, sistematizare verticală teren, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5767 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent
inițiat de ZELENCIUC GABRIEL ALEXANDRU și ZELENCIUC GABRIELA pentru construire clădire cu destinația spălătorie, vulcanizare și recepție, locuință de serviciu, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1000 …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultării publicului referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală, anexă, împrejmuire, utilități edilitare, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal
in vederea construirii unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E, sistematizare verticala, împrejmuire si utilități, inițiat de Grămadă Mihai Iuliu, pe teren proprietate privată în suprafață de 946 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de Ungurean Dinu si Ungurean Coca pentru construirea unei hale de reparații auto, utilități edilitare si împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2789 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
inițiat de S.C. ROCKNA ELECTRONICS SRL, pentru construirea unei unități pentru fabricarea echipamentelor electronice, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri, branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1400 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de SC RAI ONO IMPEX SRL pentru construire depozit comercial pentru desfacere materiale de construcții, amenajări exterioare (platforme de depozitare), locuri de parcare, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 3336 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal
pentru construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, inițiat de P.F.A. Bohz Gheorghe, pe teren proprietate privată în suprafață de 1475 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de FLORESCU IONEL și FLORESCU MIHAELA pentru construire locuință individuala, utilități edilitare, pe terenul proprietate privată în suprafață de 532 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de S.C. ROCKNA ELECTRONICS S.R.L. pentru construirea unei unități pentru fabricarea echipamentelor electronice, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri, branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1400 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
inițiat de S.C. TIM AUTO CITY S.R.L., S.C. TIM GROUP SRL, ȘVEDUNEAC ION si ȘVEDUNEAC COSMINA pentru construirea a trei hale cu destinația de producție tâmplărie PVC, depozitare și clădiri cu destinația de showroom, birouri, magazin piese auto, locuri de parcare, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 4063 …
mai multe detalii »
Anunţ atribuire contract pentru prestarea serviciilor de publicitate
prin intermediul mijloacelor de informare în masă: publicitate în presa scrisă locală, centrală şi publicitate media audio-vizuală, precum şi publicitate în presa …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
iniţiat de PENTIUC DANIEL ILIE și PENTIUC LENUȚA BRÎNDUȘA pentru construirea unui complex rezidențial blocuri de locuințe colective, locuri de parcare, loc de joacă copii, zonă de agrement, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 7125 …
mai multe detalii »
Raport informare și consultare public aferent PUD
construire spațiu comercial, locuri de parcare, racorduri/branșamente, inițiat de Ungureanu Viorica și Ungureanu Ovidiu …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal pentru construirea a trei hale cu destinația de producție tâmplărie PVC, depozitare și clădiri cu destinația de showroom, birouri, magazin piese auto, locuri de parcare, împrejmuire, inițiat de S.C. TIM AUTO CITY S.R.L., S.C. TIM GROUP SRL, ȘVEDUNEAC ION si ȘVEDUNEAC COSMINA, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 4063 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
inițiat de UNGUREANU VIORICA si UNGUREANU OVIDIU CONSTANTIN pentru construire spațiu comercial, locuri de parcare, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 734 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de S.C. LIDL ROMANIA S.C.S pentru construirea unui centru comercial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață totală de 6098 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, inițiat de SC WASHTRANS CLEAN SRL pentru construirea unui spațiu comercial cu regim de înălțime parter, în suprafață de 28 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
iniţiat de CROITORU IACOB MAXIMILIAN, pentru bloc de locuinte colective cu spetii comerciale si spatii pentru prestari servicii, locuri de parcare, cu regim mare de inaltime, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 900 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
iniţiat de S.C. HELLAND ORIZONT CONSTRUCT S.R.L., pentru construirea unei clădiri cu destinația de spații comerciale, spații birouri și spații de locuit, pe teren proprietate privată în suprafață de 1191 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
iniţiat de S.C. DANSBEER S.R.L.Suceava pentru construire hală producție de bere, împrejmuire, clădiri anexe, extindere rețea utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 3500 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
iniţiat de Grămadă Mihai Iuliu pentru construirea unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+M, sistematizare verticală, împrejmuire și utilități, pe teren proprietate privată în suprafață de 946 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal
inițiat de Juravlea Viorel și Juravlea Lucica Viorica pentru ansamblu de locuințe, spații comerciale, birouri, spații prestări servicii, pe teren proprietate privată în suprafață de 3040 …
mai multe detalii »
COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE
a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local …
mai multe detalii »
Anunţ atribuire contract servicii publicitate
în presa scrisă locală, centrală şi publicitate media audio-vizuală, precumn şi publicitate în presa …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L. pentru construire clădire S1+S2+P+1E cu destinația de centru medical de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
initiat de S.C. ADAMARIS S.R.L. pentru construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter şi showroom articole muzicale la …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
initiat de Ciocan Narcis Daniel pentru construire bloc de locuinte colective S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol si spații de locuit la parter, etaje și …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a Planului urbanistic de detaliu
iniţiat de S.C. LIDL ROMANIA S.C.S pentru construirea unui centru comercial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire și …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
inițiat de Grigoraș Dan Marcel pentru construire locuință, anexe gospodărești, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 900 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 30398, situat în intravilanul municipiului în zona …
mai multe detalii »
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie parteneri în vederea încheierii unui Acord de parteneriat
pentru elaborarea şi implementarea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, Obiectiv specific 5.1, apel proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea de Strategii de Dezvoltare Locală – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Nicolaescu Arcadie Adrian si Nicolaescu Valentin pentru construire spațiu comercial cu regim mic de …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. pentru construirea unui centru comercial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire și …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de S.C. RT LOTUS CENTER …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
initiat de Filip Stelică și Filip Aneta pentru construire, anexe, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 5000 …
mai multe detalii »
Anunţ selectţie parteneri în vederea încheierii unui acord de parteneriat
pentru elaborarea şi implementarea unui proiect în cadrul POCU 2014-2020 - “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate
a actelor administrativ fiscale - proces verbal de sechestru asupra bunurilor imobile …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Grigoras Dan Marcel pentru construire locuinţă, anexe gospodăreşti, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 900 mp, identic cu parcela cadastrală nr.30398, situat în intravilanul municipiului Suceava, în zona …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
iniţiat de Grigoras Dan Marcel pentru construire locuinţă, anexe gospodăreşti, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 900 mp, identic cu parcela cadastrală nr.30398, situat în intravilanul municipiului Suceava, în zona …
mai multe detalii »
Raport informare şi consultare public aferent PUD
construire bloc de locuinte S+P+4E+M cu locuri de parcare la subsol şi spaţii de locuit la perter, etaje şi mansardă, str.Păcii, iniţiat de Ciocan Narcis …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Filip Stelică si Filip Aneta pentru construire locuinţă, anexe, …
mai multe detalii »
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare
în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Ciocan Narcis Daniel pentru construire Bloc de locuinte S+P+4E+M …
mai multe detalii »
Oferte vânzare teren şi liste preemtori
Liste preemtori în vederea exercitării …
mai multe detalii »
Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale
(decizii de impunere pe anul fiscal 2016) pentru contribuabilii persoane juridice  …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de S.C. AMBIANŢA COM S.R.L. pentru desfiinţare construcţie existentă şi construire clădire cu destinaţia spaţiu pentru producţie şi comercializare produse …
mai multe detalii »
Raportul informării şi consultarii publicului referitor la
opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter şi showroom articole muzicale la mansardă, pe teren proprietate …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent
iniţiat de BOICU MIHAI, NICSAN VASILE și NICSAN MARIA ADRIANA, BEJENAR MIHAI și BEJENAR COZMIN, CAZACU IANOVICI LAVINIA-CECILIA și CAZACU IANOVICI ANDREI, SEMENIUC DUMITRU și SEMENIUC …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Roșca Nicușor, Roșca Gheorghe si Maria și Roșca Ionuț
pentru construirea a 4 locuinţe cu regim mic de înălţime, anexe, împrejmuire și racorduri şi branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 2081 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 47880 (432 mp), 47877 (535mp), 47873 (550mp) si 45152 (564 mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Maior Anton Ionescu, zona …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA
pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă, pe teren proprietate privată în suprafață de 1231 …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu initiat de DARIE FLORIN IULIAN si DARIE TATIANA
pentru construire locuință individuală cu regim mic de inălțime, anexă, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 600 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 47800, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Emil Cioran, zona …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de DARIE FLORIN IULIAN şi DARIE TATIANA
pentru construire locuinţă individuală cu regim mic de inălţime, anexă, împrejmuire, racorduri şi branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 600 mp, identic cu nr. cadastral 47800, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Emil Cioran, zona …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de PIȚU IOAN și PIȚU ANCUȚA MĂDĂLINA și FLUTUR GHEORGHE CRISTIAN și FLUTUR PARASCHIVA
pentru construire ansamblu rezidențial de locuințe colective, cu tronsoane cu regim de înălțime de până la P+6 niveluri, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico edilitare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 3656 …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CIOBANU-TIMOFTI NICULAIE și CIOBANU-TIMOFTI MARIANA
pentru construire locuință individuală, cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire și racorduri/ branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată, pe teren proprietate privată în suprafață de 450 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 43102, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de BĂDĂLUŢĂ VIORICA pentru construire bloc de locuinţe P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 1164 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 39971, situat în intravilanul municipiului pe strada Gheorghe Doja …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SĂVUȚA MARIA
pentru construire locuință, împrejmuire și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 482 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 31303, situat în intravilanul municipiului pe strada Petre Comărnescu nr. …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL
pentru construirea unei hale de producție, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3874 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 47315, situat în intravilanul municipiului Suceava, la o distanță de aproximativ 500 de metri față de strada Calea …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Bădăluță Viorica
pentru construire bloc de locuințe P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe terenul identic cu nr. cadastral 39971, situat în intravilanul municipiului Suceava, Strada Gheorghe Doja …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de SAVUȚA MARIA
pentru construire locuință individuală pe teren proprietate privată, în suprafață de 482 mp, identic cu nr. cadastral 31303, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Petre Comărnescu, …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
iniţiat de BOICU MIHAI, NICSAN VASILE și NICSAN MARIA ADRIANA, BEJENAR MIHAI și BEJENAR COZMIN, CAZACU IANOVICI LAVINIA-CECILIA și CAZACU IANOVICI ANDREI, SEMENIUC DUMITRU și SEMENIUC …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC METAL TERMO INDUSTRY SRL
pentru construirea unor spații de depozitare și vânzare materiale de construcții și spațiu administrativ pe terenul identic cu nr. cadastral 40325 în suprafață de 1800 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Cuza …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU MARCELA
pentru construire locuință individuală pe teren proprietatea privată a municipiului Suceava (parcela 32072), dat în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Dealul …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN și ROTARU IULIANA
pentru hală de procesare legume-fructe și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1434 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 2301/1, situat în intravilanul municipiului pe strada Aleea …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL și SC COMPANY R&V SRL
pentru construire centru de afaceri cu regim de înălțime S1+S2+6E+Etaj7 parțial, pe teren proprietate privată, în suprafață de 718 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 39666, situat în intravilanul municipiului– strada Cireșoaia nr. …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de MUNICIPIUL SUCEAVA
pentru refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LUCA ANGELA și LUCA ILIE CRISTINEL
pentru construirea a două clădiri cu regim de înălțime P și P+Etaj parțial, cu destinații de spații comerciale, birouri, spații de depozitare, împrejmuire și racorduri/branșamente pe teren proprietate privată, în suprafață de 1300 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 6367, situat în intravilanul municipiului– strada Cuza …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LIVADARU LUCIAN MIRCEA și LIVADARU MAGDA și MECHETEI ALEXANDRU
pentru construire hală de depozitare și comercializare echipamente tehnologice, pe teren proprietate privată în suprafață de 1713 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 36480, situat în intravilanul municipiului– strada …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ISMAIL VICTOR și ISMAIL MARIA
pentru construire locuință cu regim mic de înălțime D+P+M, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 500 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 1267/102, situat în intravilanul municipiului, strada Petre Comărnescu-zona …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL
pentru construire bloc de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E+M, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață totală de 1872 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 1300/1447 și parcela cu numărul cadastral 35815, situat în intravilanul municipiului– strada Ion …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN
pentru construire hală procesare legume-fructe și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe terenul identic cu nr. cadastral 2301/1 în suprafață de 1434 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Aleea Dumbrăvii …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intentia
dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL şi SC COMPANY R&V …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intentia
dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LUCA ANGELA şi LUCA ILIE …
mai multe detalii »
Anunt de atribuire "Servicii de Publicitate"
Municipiul Suceava, in calitate de autoritate contractanta, Anunta atribuirea serviciilor de …
mai multe detalii »
Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
iniţiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL pentru construire bloc de locuințe colective P+2E+M, împrejmuire și racorduri/branșamente pe terenul identic cu nr. cadastrale 35815 și 1300/1447 în suprafață totală de 1872 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Ion …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL
pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D+P+5E, sistematizare verticală, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2265 …
mai multe detalii »
Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu
iniţiat de ISMAIL VICTOR și ISMAIL MARIA pentru construire locuință cu regim mic de înălțime D+P+M, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe terenul identic cu nr. cadastral 1267/102 în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Petre Comărnescu, zona …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent
pentru construirea unui cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și dotări aferente, pe terenul în suprafață de 5100 mp, situat în extravilanul municipiului Suceava, în zona “Dealul …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Voronca Bogdan- Adrian și Voronca Narcis-Valentin
pentru construire locuință P+2E cu spații comerciale la parter, pe o suprafaţă de (208mp+31 mp) teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Samoil Isopescu …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA
pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe terenul situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Eroilor fn., identic cu nr. cadastral 39824 în suprafață de 1231 …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL
pentru construirea unei hale de producție, racorduri/branșamente, pe terenul identic cu nr. cadastral 47315 în suprafață de 3874 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Calea Unirii …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
iniţiat de Pitu Ioan și Pitu Ancuța Mădălina și Flutur Gheorghe și Flutur Paraschiva pentru construire ansamblu rezidențial de locuințe cu regim de înălțime de până la P+8 niveluri, sistematizare verticală și organizare de șantier, utilități edilitare, pe terenul identic cu nr. cadastral 43305 (3068 mp) și nr. cadastral 39450 (588 mp), situat în municipiul Suceava pe strada Grigore …
mai multe detalii »
Anunţ privind intenţia dezbaterii Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de VORONCA NARCIS VALENTIN și VORONCA BOGDAN ADRIAN
pentru construire locuință P+2E cu spații comerciale la parter, pe terenul identic cu nr. cadastral 43532 (pe care se află un chioșc cu regim de înălțime parter) în suprafață de 208 mp și terenul identic cu nr. cad. 41815 în suprafață de 31 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Samoil Isopescu …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent
aferent pentru construirea unui centru comercial, amenajare acces, alei carosabile și pietonale și împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 7227 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr. …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava titular al proiectului Plan Urbanistic de Detaliu- Refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan Cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu ANUNTA
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru proiectul mai sus menţionat. Informaţiile şi observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, al proiectului propus pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de POPOVICI DAN
pentru construire anexe gospodărești cu funcțiunile de centrală termică, beci și bucătărie de vară pe teren proprietate privată în suprafață de 648 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 2442, situat în intravilanul municipiului– strada Universității nr. …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de HRENIUC ȘTEFAN
pentru construirea unei locuinţe individuale cu regim mic de înălţime, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe o suprafaţă de 1454 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Emil Cioran- zona …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de PEDRAZZINI GIUSEPPE și PEDRAZZINI ANGELA
(cumpărat de la Haret Elena Delia) în vederea parcelării suprafeței de 5000 mp teren proprietate private și construire locuințe individuale cu regim mic de înălțime, pe terenul identic cu nr. cadastral 37689, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Gheorghe Doja nr. …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC AMBRO SA
pentru construirea unui centru comercial, amenajare acces, alei carosabile și pietonale și împrejmuire, pe terenul în suprafață totală de 7227 mp, identic cu nr. cadastrale 46512 (6936 mp) și 46510 (291 mp), situat în municipiul Suceava pe strada Calea Unirii nr. …
mai multe detalii »
Anunţ privind intenţia de modificare şi completare a H.C.L. nr. 66/2008
privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de …
mai multe detalii »
rimaria Municipiului Suceava anunta intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava
modificarea si completarea Regulamentului de autorizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. …
mai multe detalii »
Campanie pentru testarea gratuită a auzului
Saundservice, furnizor de servicii de sănătate pentru problemele de auz, va iniţia un program de testare gratuită a auzului, service proteze auditive şi reînnoire proteze auditive pentru cetăţenii municipiului …
mai multe detalii »
Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de POPOVICI DAN
pentru modificări interioare ale locuinței C1, anexe gospodărești cu funcțiunile de centrală termică, beci și bucătărie de vară, pe terenul în suprafaţă de 648 mp, identic cu nr. cadastral 2442, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Universității nr. …
mai multe detalii »
Zilele Reciclării în Suceava
În perioada 6-8 martie, ECOTIC organizează cu sprijinul Dedeman, Recolamp, Primăria Suceava, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava și Rosal Suceava, o nouă campanie de conștientizare și colectare, denumită “Zilele Reciclării în orașul …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Refacere fațade
la frontul construit al străzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu, iniţiat de MUNICIPIUL …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal (PATZI)
- LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ (LEA) 400KV Gădălin – Suceava inclusiv interconectarea la SEN. …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de RÂȘCA OVIDIU
pentru introducerea în intravilanul municipiului Suceava a terenului proprietate privată în suprafaţă totală de 5100 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 44856 (proprietar: Râșca Ovidiu), situat în extravilanul municipiului, zona “Dealul Mănăstirii” și construirea unui cartier de locuinţe cu regim mic de înălţime şi dotări …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA
pentru construire locuinţă unifamilială cu regim mic de înălţime, racord la utilităţi şi împrejmuire, pe o suprafaţă de 355 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Gherasim Buliga nr. …
mai multe detalii »
Anunt privind elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu initiat de Hreniuc Stefan
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat HRENIUC ŞTEFAN pentru construirea unei locuine individuale cu regim mic de înălţime, împrejmuire, racorduri/branşamente, pe terenul în suprafaţă de 1454 mp, identic cu nr. cadastral 43977, situat în intravilanul municipiului …
mai multe detalii »
AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2014 - MARTIE 2015
ANUNŢ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2014 - MARTIE …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de Jardă Viorel şi Maga Calistrat
pentru introducerea terenului proprietate privată, în suprafaţă totală de 14133 mp, din extravilanul municipiului în intravilanul municipiului Suceava, identic cu parcelele cu numerele cadastrale 37401 (proprietari: Jardă Viorel şi Raluca Mihaela) şi 37525 ( proprietari: Maga Calistrat şi Doina Rodica), în vederea construirii unui cartier de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu
iniţiat de CĂLIN PETRE BOGDAN pentru construirea unei locuinţe cu regim mic de înălţime, anexe, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe o suprafaţă de 1060 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Emil Cioran- zona …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de MORAR IONUŢ CĂTĂLIN
pentru organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea suprafeţei de 150 mp teren domeniul privat al municipiului …
mai multe detalii »
ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ
pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent
pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două niveluri, rezultând o clădire D+P+4E+M cu spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii de locuit pe teren proprietate privată în suprafaţă de 463 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Marăşeşti nr. …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CĂLIN PETRE BOGDAN
pentru construirea unei locuinţe cu regim mic de înălţime, anexe, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe terenul identic cu parcela cu numarul cadastral 43100 (1060 mp), situat în intravilanul muncipiului Suceava- zona …
mai multe detalii »
Aprobarea elaborării unui PLAN URBANISTIC ZONAL
iniţiat de Mandiuc Constantin pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două niveluri, rezultând o clădire D+P+4E+M cu spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii de locuit pe teren proprietate privată în suprafaţă de 463 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 9199, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Marăşeşti nr. …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3 bis - Serviciul urmărire şi executare silită. Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 202/2003
privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare prin HCL 379/ 2005, HCL nr. 139/2009 şi HCL nr. …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent
locuirii cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47438 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii – cartier …
mai multe detalii »
Aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal iniţiat de SC VIVAT CONSTRUCT SRL
în vederea construirii unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/ branşamente la reţele urbane de utilităţi …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3 bis - Serviciul urmărire şi executare silită. Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3 bis - Serviciul urmărire şi executare silită. Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de AFILIPOAEI BOGDAN
pentru construirea unei locuinţe cu regim mic de înălţime(P+M), anexe, împrejmuire şi utilităţi edilitare, pe o suprafaţă de 500 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Petru Comărnescu nr. …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de …
mai multe detalii »
Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de AFILIPOAIEI BOGDAN
pentru construire locuinţă P+M, anexe, împrejmuire, utilităţi, pe terenul identic cu nr. cadastral 38063 (500mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Petru Comărnescu nr. …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3 bis - Serviciul urmărire şi executare silită. Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv …
mai multe detalii »
Intentia dezbaterii si supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu initiat de SC WASHTRANS CLEAN SRL
pentru organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea suprafeţei de 28 mp teren în vederea construirii unui spaţiu comercial, pe terenul identic cu nr. cadastral 43130 (28mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Ştefan cel Mare …
mai multe detalii »
Anunt cu privire la intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului suceava
proiectul de hotarare pentru completarea HCL nr.301/2009 - privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local si proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC COMPLEX ZIMBRUL SRL
pentru modificare de temă de proiectare la blocul de locuinţe D+P+4E, autorizat cu AC 322/2012, în bloc de locuinţe D+P+6E+M cu spaţii comerciale la parter şi spaţii de locuit la etaje şi mansardă, pe o suprafaţă totală de 1020 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Aleea Nucului nr. 7 …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3 - Serviciul urmărire şi executare silită. Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3 - Serviciul urmărire şi executare silită. Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent
pentru construirea unei clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi locuinţe la etaje şi o clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/ branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare pe o suprafaţă de 1232 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, Strada Eroilor …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL
pentru construirea unei locuinţe colective cu regim mic de înălţime, împrejmuire, utilităţi edilitare, organizare de şantier, pe o suprafaţă de 937 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona …
mai multe detalii »
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de BARANAI BOGDAN DANIEL
pentru construirea unei locuinţe cu regim mic de înălţime(Dp+P+M), anexe, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe o suprafaţă de 500 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona …
mai multe detalii »
Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA
pentru demolare locuinţă existentă şi construire locuinţă unifamilială, racord la utilităţi şi împrejmuire, pe terenul identic cu nr. cadastral 40882 (355 mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Gherasim Buliga nr. …
mai multe detalii »
Anunt pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi locuinţe la etaj şi o clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branşamente la reţelele urbane de utilităţi edilitare pe …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
zona de protecţie Ansamblu Curtea Domnească. Suprafaţa de teren proprietatea Municipiului Suceava – domeniul public reglementată urbanistic în PUZ este de 11429 mp, identic cu pc 34382 situată în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul Ana …
mai multe detalii »
Declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ DECLANŞAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE …
mai multe detalii »
Declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de bunuri şi mărfuri în regim de taxi
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ DECLANŞAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE BUNURI ŞI MĂRFURI ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE …
mai multe detalii »
Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
pentru construirea unui centru comercial, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branşamente la reţelele urbane de utilităţi edilitare. Suprafaţa totală de teren proprietate privată reglementată urbanistic în PUZ este de 96351 mp, identic cu pc 33144, 177/10 şi 33163 situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Calea …
mai multe detalii »
Anunţ privind intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre - Plan Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent – Cimitir Iţcani
din Suceava pe o suprafaţă de 30000 mp teren proprietatea municipiului Suceava, domeniul public, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Grigore Alex. …
mai multe detalii »
Anunţ de atribuire la licitaţia deschisă
”Servicii de publicitate-saptamanal local”, cod CPV: …
mai multe detalii »
Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construire unui complex multifuncţional
(restaurant, sală de evenimente, depozit produse alimentare) pe o suprafaţă de 18874 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada …
mai multe detalii »
Anunţ de participare la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6
1. Autoritatea contractantă: Municipiul Suceava. 2. Cod fiscal: 4244792. 3. Adresă: Primăria municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, municipiul Suceava, Judeţul Suceava, tel. 0230/212696, fax. 0230/520593, e-mail: …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui complex multifuncţional
(restaurant, sală evenimente, depozit produse alimentare, agrement), locuri de parcare şi căi de circulaţie. Suprafaţa de teren proprietate privată reglementată urbanistic în PUZ este de 18874 mp, identic cu pc 2232/1, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2232/8, 2232/9, 2232/10, 2232/11, 2232/12, 2232/13, 2232/14, 2232/15, 2232/16, 2232/17, 2232/18 situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada …
mai multe detalii »
Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei baze sportive
cu dotări aferente pe o suprafaţă de 4090 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, la locul numit …
mai multe detalii »
Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei locuinţe
cu regim mic de înălţime şi anexe pe teren proprietate privată situat în extravilanul municipiului Suceava - strada Victor Babeş din Burdujeni …
mai multe detalii »
Primaria municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent
pentru construirea unui complex comercial, locuri de parcare, spaţii verzi amenajate pe o suprafata de 6231 mp teren proprietate …
mai multe detalii »
Primaria municipiului Suceava anunta publicul interesat ca a fost
aprobat elaborarea unui PLan Urbanistic Zonal pentru construirea unei baze …
mai multe detalii »
Anunţ cu privire la intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier locuinţe
cu regim mic de înălţime şi anexe pe o suprafata de 3.600 mp terenuri proprietăţi private, situate în extravilan, zona Dealul Mănăstirii, identic cu nr. cadastrale 8760, 8761, 8763, 8764, 8765 şi …
mai multe detalii »
ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal
pentru construirea unui centru comercial, împrejmuire, locuri de parcare şi amplasare semnal …
mai multe detalii »
ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal
pentru construirea unei case de vacanta S+P+1E si spatii verzi …
mai multe detalii »
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii-amenzi contravenţionale
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii-amenzi …
mai multe detalii »
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunţ privind distribuirea alimentelor din stocurile de intervenţie comunitară
Incepind cu data de 30 august 2010 la sediul Primariei din Burdujeni se distribuie alimente din stocurile de interventie comunitara persoanelor defavorizate …
mai multe detalii »
Anunţ de atribuire
Anunţ de atribuire la licitaţia deschisă ”Servicii de publicitate”, cod CPV: …
mai multe detalii »
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoanele fizice
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoanele …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunt de participare la licitatia deschisa in vederea atribuirii contractului „Servicii de publicitate”, cod CPV:79341000-6
1. Autoritatea contractantă: Municipiul Suceava. 2. Cod fiscal: 4244792 3. Adresa: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, Jud. Suceava. 4. Tel. 0230/212696 5. Fax. 0230/520593 6. E-mail: primsv@primariasv.ro 7. Pagina de internet: www.primariasv.ro. 8. Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă. 9. Sursa de finanţare a contractului: buget …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunt cu privire la intentia de adoptare a unui proiect cu caracter normativ
intenţia de adoptare a proiectului de act normativ privind PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL MUNICIPIULUI …
mai multe detalii »
Anunt de atribuire la licitatia deschisa in vederea atribuirii contractului „Servicii de publicitate”, cod CPV:79341000-6
1. Autoritatea contractanta: Municipiul Suceava, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, tel. 0230/212696, fax 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro., cod fiscal 4244792. 2. Procedura de atribuire aplicata: licitatie …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
Anunt cu privire la intentia de adoptare a unui proiect cu caracter normativ
intenţia de adoptare a proiectului de act normativ privind Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Suceava 2009 – …
mai multe detalii »
OFERTĂ DE VÂNZARE ACŢIUNI PRIN LICITAŢIE CU STRIGARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA cu sediul în Bvd. 1 Mai nr. 5A, Suceava, România, oferă la vânzare prin metoda LICITATIE CU STRIGARE , în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 137/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu modificarile …
mai multe detalii »
Anunt de participare la licitatia deschisa in vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”
1.Autoritatea contractanta: Municipiul Suceava, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, tel. 0230/212696, fax 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro., cod fiscal: 4244792. 2. Procedura de atribuire aplicata: licitatie …
mai multe detalii »
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane …
mai multe detalii »
PUZ ZONA CENTRALA
ANUNŢ cu privire la intenţia de adoptare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul local aferent pentru reglementarea urbanistică a zonei centrale a municipiului …
mai multe detalii »
OFERTĂ DE VÂNZARE ACŢIUNI PRIN LICITAŢIE CU STRIGARE
MUNICIPIUL SUCEAVA prin Primar, la sediul Primăriei Municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr.5A, Suceava, România, oferă la vânzare prin metoda LICITAŢIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr.137/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
AU FOST EMISE ACTE ADMINISTRATIVE FISCALE
IN TEMEIUL ART. 44 ALIN. (3) DIN ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 92/2003 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FIS.CALĂ, REPUBLICATĂ COMUNICĂM CĂ AU FOST EMISE ACTE ADMINISTRATIVE …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii …
mai multe detalii »
Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
ANUNŢ privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Rapoarte de evaloare servicii publicitate
Rapoarte de evaloare servicii publicitate …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
DECLANSAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNTA DECLANSAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE IN REGIM DE TAXI INCEPAND CU DATA DE 9 MAI …
mai multe detalii »
Selectie publica de oferte
Selectie publica de oferte - atribuire contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice …
mai multe detalii »
Licitatia deschisa
Licitatia deschisa - atribuire contract Servicii de publicitate …
mai multe detalii »
Selectie publica de oferte
Selectie publica de oferte - atribuire contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice …
mai multe detalii »
Dezbatere publica reglementari transport in regim de taxi
Dezbatere publica reglementari transport in regim de taxi …
mai multe detalii »
Selectie publica de oferte
Selectie publica de oferte - atribuire contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice …
mai multe detalii »
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2008 - dezbatere publica
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2008 - dezbatere publica …
mai multe detalii »
Bugetul local pentru anul 2008 - proiect
Bugetul local pentru anul 2008 - proiect …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
Verificare autorizatii taximetristi independenti si operatori de transport
Verificare autorizatii taximetristi independenti si operatori de transport …
mai multe detalii »
Targul de turism al Bucovinei
Targul de turism al Bucovinei …
mai multe detalii »
Selectie publica de proiecte
Selectie publica de proiecte - atribuire contract de finantare nerambursabila din fonduri publice …
mai multe detalii »
Sedinta publica de licitatie
Sedinta publica de licitatie - inchirierea a doua parcele de teren pt. amplasare panouri publicitare …
mai multe detalii »
Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - Legea 265
Situaţia numărului de autorizaţii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport la intrarea în vigoare a Legii nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii …
mai multe detalii »
Sedinta publica de licitatie
Sedinta publica de licitatie - inchirierea a doua parcele de teren pt. amplasare panouri publicitare …
mai multe detalii »
Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - luna iulie
Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - luna iulie …
mai multe detalii »
Licitatie concesionare teren pentru amplasarii unor stalpi de sustinere retea TV,Internet,telefonie
Licitatie concesionare teren pentru amplasarii unor stalpi de sustinere retea TV,Internet,telefonie …
mai multe detalii »
Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - luna aprilie
Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - luna aprilie …
mai multe detalii »
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili …
mai multe detalii »
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Reluarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Reluarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »
Inchiriere tonete destinate comercializarii de carte-presa si flori naturale
Inchiriere tonete destinate comercializarii de carte-presa si flori naturale …
mai multe detalii »
Modificarea termenelor referitoare la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi
Modificarea termenelor referitoare la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi …
mai multe detalii »
Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente
Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente …
mai multe detalii »